Najdeme nejlepší řešení situace klienta

Kvalita a praktičnost

Vás baví podnikání, nás baví právo. Jednu věc máme ale společnou – zajímají nás výzvy. A my jsme tu proto, abychom Vám každou výzvu pomohli efektivně překonat v souladu s právem. Protože víme, že dobré konce vyžadují kvalitní právní podporu.

Najdeme nejlepší řešení situace klienta

V čem vám můžeme pomoct?

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, přičemž se primárně zaměřujeme na problematické aspekty soukromého byznysu stejně jako na problematické aspekty výkonu veřejné správy.

Specializujeme se zejména na právo OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, INSOLVENČNÍ a TRESTNÍ. Ačkoliv se tyto oblasti na první pohled mohou zdát vzdálené, krizové řízení ani předcházení krizovým situacím se neobejde bez podrobné znalosti každé z nich. Díky našim zkušenostem nabízíme komplexní náhled na kritické momenty obchodního styku stejně jako chodu veřejné správy.

Proč zrovna nás?

Protože jsme dobří v tom, co děláme.

Právo je dynamicky se rozvíjející obor, ve kterém je úspěch postavený na neustálém vzdělávání se a schopnosti obhájení svých právních názorů. I proto jsme hrdí na to, že s právem nejen pracujeme, ale že se přímo podílíme na jeho dalším vývoji. Vzděláváme budoucí generace právníků a ekonomů na nejprestižnějších českých vysokých školách a máme bohatou publikační činnost. Těší nás, že naši argumentaci cituje i soudní praxe.

Díky našim zkušenostem jsme navíc schopni se podívat na řešený problém očima veřejné správy. Právě veřejná správa totiž bude v konečném důsledku o vašem případu rozhodovat.

Jsme zvyklí pracovat s citlivými informacemi a jsme diskrétní. Máme prověrku od Národního bezpečnostního úřadu na úrovni důvěrné.

 • Kvalita služeb

  Kvalita služeb

  Znalost právní úpravy, odborné literatury a judikatury považujeme za samozřejmost. Při poskytování právních služeb využíváme spojení praktických zkušeností se znalostmi, které čerpáme z našeho působení v akademické sféře na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole ekonomické v Praze.

 • Individuální přístup

  Individuální přístup

  U nás získáte řešení na míru nejen v rovině práva, ale naše návrhy řešení zohledňují i mimoprávní okolnosti Vašeho případu. Klient pro nás není anonymní, ale snažíme se o jeho pochopení a poznání.

 • Transparentnost

  Transparentnost

  Uvědomujeme si, že se zvoleným řešením bude žít klient, ne jeho advokát. Proto vše stavíme na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci.

Úspěch stavíme na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci.

Kdo je v našem týmu?