Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme komplexní právní poradenství opřené o zkušenosti získané během více než půl dekády dohlížení nad průběhem insolvenčních řízení v České republice, a to včetně těch největších. Nabízíme právní služby věřitelům i dlužníkům. Rádi s Vámi budeme spolupracovat, i pokud se Vás insolvenční řízení bezprostředně netýká, ale potřebujete např. jen ověřit, zda jsou Vaše kroky při správě společnosti v pořádku z pohledu insolvenčního práva.

Konkrétně v oblasti insolvenčního práva nabízíme:

 • Pomoc s jednoduššími úkony

  např. přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení či podání návrhu na povolení oddlužení)

 • Zajištění komplexní právní pomoci

  mimo jiné podání věřitelského insolvenčního návrhu, obranu proti šikanóznímu insolvenčnímu návrhu, přípravu návrhu na povolení reorganizace a reorganizačního plánu či zastupování ve sporu o přihlášenou pohledávku

Trestní právo

V oblasti trestního práva se specializujeme na hospodářskou kriminalitu a kriminalitu úředních osob. V této specializaci můžeme nabídnout služby předních odborníků, jejichž publikační činnost nachází svůj odraz také v soudní rozhodovací praxi. Nabízíme obhajobu obviněných fyzických a právnických osob stejně jako zastupování poškozených.

Konkrétně v oblasti trestního práva nabízíme:

 • Obhajobu fyzických osob ve věcech trestních

 • Obhajobu právnických osob ve věcech trestních

 • Zastupování poškozeného v trestním řízení

 • Tvorbu tzv. „compliance programů“ jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob

 • Tvorbu právních rozborů a posudků

 • Školení

Civilní právo

Nabízíme právní služby v oblasti občanského a obchodního práva. Zaměřujeme se na poskytování právních služeb v oblasti závazkového a deliktního práva, stejně jako práva obchodních korporací.

Konkrétně v oblasti civilního práva mimo jiné nabízíme:

 • Zajištění vytvoření smluvní dokumentace na míru

 • Právní vymožení dluhů

 • Identifikaci možných rizik (tzv. „due diligence“) a obecně transakční poradenství

 • Zastupování při uplatňování odpovědnosti ze soukromoprávních deliktů (odpovědnost za škodu)

 • Služby v rámci tzv. „sporné agendy“ včetně zastupování před civilními soudy

 • Právní služby týkající se korporátního života (např. změna základního kapitálu, konání valné hromady, úpis akcií apod.)

 • Tvorbu právních rozborů a posudků

 • Školení

 • Kvalita služeb

  Kvalita služeb

  Znalost právní úpravy, odborné literatury a judikatury považujeme za samozřejmost. Při poskytování právních služeb využíváme spojení praktických zkušeností se znalostmi, které čerpáme z našeho působení v akademické sféře na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole ekonomické v Praze.

 • Individuální přístup

  Individuální přístup

  U nás získáte řešení na míru nejen v rovině práva, ale naše návrhy řešení zohledňují i mimoprávní okolnosti Vašeho případu. Klient pro nás není anonymní, ale snažíme se o jeho pochopení a poznání.

 • Transparentnost

  Transparentnost

  Uvědomujeme si, že se zvoleným řešením bude žít klient, ne jeho advokát. Proto vše stavíme na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci.

Kontakt

Advokátní kancelář Richter s.r.o.

Advokátní kancelář Richter s.r.o. je zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 350207.
IČO: 10888284

Kontaktovat